Terug

Kalender

Campustalks #18 Local movements in a globalizing world

PechaKucha

Tuesday 15 October 2013
Doors: 12:45
Prijs: Gratis
Locatie: KultuurKaffee Plan

Zowel politici als economen hebben lang de neiging gehad om alleen de positieve effecten van de globalisatie in de verf te zetten. Nochtans ging deze globalisering ook hand in hand met het uitputten van vele natuurlijke bronnen en een stijging van carbondioxide uitstoot, massaontslagen in Europese landen, etc.

Vandaag wordt de zaligmakende idee van een altijd-maar-groeiende-wereldhandel ook door hen steeds meer in vraag gesteld. Om een duurzame toekomst te garanderen is een sterkere focus op lokaal gewortelde economische structuren en lokale fabricage cruciaal.

Deze campustalks geeft het woord aan de succesverhalen van lokale initiatieven die zowel economisch rendabel als milieuvriendelijk zijn en die maatschappelijk verantwoord ondernemen voorop stellen.

Programma:

12.00 -12.45: Lunch  (€ 7,00)
12.45 -13.45: PechaKucha Presentations (gratis)

Sprekers:

David Bassens (VUB, Cosmopolis)
Ben Vanpeperstraete (Wereldsolidariteit/Schone Kleren Campagne)
Charlotte Christiaens (GOUD:EERLIJK? - CATAPA, NBV and Ecolife)
Walter Lotens (auteur van 'De achterkleinkinderen van Rochdale. Over de kracht van coöperatieven')

Engels gesproken!

Org.: Crosstalks i.s.m. KultuurKaffee

Foto: Het Heidelproject in Detroit

Tags : Lezing

Terug