Terug

Kalender

CAMPUSTALKS: DE ETHISCHE LIMIET VAN DE (SOCIALE) MEDIA

Literatuur en lezingen

Tuesday 06 November 2012
Doors: 12:30
Prijs: gratis
Locatie: KultuurKaffee Plan

Sociale media zijn een spannend platform voor menselijke interacties. Maar terwijl Facebook, Twitter, MySpace enz. zich voordoen als open publieke ruimtes, worden ze wel degelijk gecontroleerd door privé-investeerders. Voor ze een digitaal winkelcentrum werden, waren internet en sociale media een alternatieve bron voor het opzoeken en uitwisselen van informatie. Inmiddels vervagen sociale netwerksites de grenzen tussen persoonlijk en professioneel gedrag. Over wiens informatie gaat het trouwens? Maakt de technologie ons bewuster van onze acties? Verhoogt het getwitter van politici het vertrouwen in het politieke apparaat? Deze CAMPUSTALKS gaat in op de ethische uitdagingen van sociale media voor onderzoekers, journalisten, kunstenaars, juristen, zorgverstrekkers, politici, werkgevers en werknemers, lesgevers, opvoeders en studenten, ouders en kinderen.

PROGRAMMA:

Tags : Lezing

Terug