Terug

Kalender

KULTUURKAFFEE MAAKT ZICH KLAAR VOOR START BARAK LILI M.

Muziek Beeldende kunsten / Expo

Friday 01 March 2019

Eind april trekt KultuurKaffee naar de voormalige Fritz Toussaintkazerne in Elsene voor de uitbouw van een gloednieuw project: Barak Lili M. We maken er deel uit van de 41 tijdelijke gebruikers die onder de noemer See U tijdens de overgangsfase van Usquare.brussels de site zullen betrekken.

Barak Lili M biedt enerzijds atelierruimtes aan beloftevol, jong talent en anderzijds een repetitieruimte voor muzikanten. Daarnaast openen we ook een open ruimte voor toekomstdenkers en -doeners met cultureel ondernemende ambities.

PLAATS VOOR CREATIE

Barak Lili M. wordt in de eerste plaats een ruimte voor creatie, een plek waar Brusselse jongeren kunnen experimenteren, falen, groeien en ontwikkelen.

  • 3 ATELIERUIMTES

  • 1 REPETITIERUIMTE

  • & ONZE TUSSENRUIMTE

Enerzijds installeren we in onze Barak een tussenruimte. Deze plek verwelkomt toekomstdenkers en -doeners met ondernemende ambities in het ruime culturele veld. De tussenruimte is een plaats waar wilde ideeën kunnen ontkiemen, waar we begeleiding op maat aanbieden aan kleine of breedschalige projecten die zowel sociaal-cultuur, ecologisch of artistiek van aard kunnen zijn. 

Anderzijds biedt Barak Lili M atelierruimtes voor langere duur (12 maanden) aan beloftevolle, jonge kunstenaars/ creativelingen met een artistieke focus op het snijpunt tussen kunst en wetenschap. Tenslotte bouwen we er ook aan een repetitieruimte voor beginnende muzikanten.

SEE U SOON 

Barak Lili M opent binnenkort haar deuren in Usquare. Usquare wordt een nieuwe studentenwijk met 650 koten, 200 woningen, een markthal en ruimte voor start-ups. Perspective.Brussels werd ingeschakeld om de oude kazerne van Elsene om te vormen tot een nieuwe Brusselse stads- en universiteitswijk – open, internationaal, innovatief, divers, duurzaam en gezellig.

See U stuurt in afwachting de tijdelijke bezetting in goede banen en verwelkomt een veertigtal tijdelijke gebruikers, waaronder dus KultuuKaffee.

SAMENWERKING

KultuurKaffee wil Barak Lili M uiteraard niet in quarantaine uitbouwen. Co-creatie staat centraal, zowel met jongeren verbonden aan de universiteiten, uit de gemeente of de stad. Daarom lanceren we vanaf maart een oproep naar jong artistiek talent om samen de site te activeren.

We houden jullie snel op de hoogte met meer nieuws.

MEER WETEN?

Een overzicht van alle tijdelijke gebruikers op de kazernesite vind je hier.

Meer weten over Usquare? http://usquare.brussels

Terug